Opłaty

Składki członkowskie – członek uczestnik

 

Sekcja: Piłki nożnej Szachowa Koszykowa Kulturalno

-Teatralna

Składka wpisowa – ponoszona jednorazowo i wynosi: 60 zł/przystąpienie do Klubu.
Miesięczna Składka członkowska za:
– pierwsze dziecko w Klubie: 120 zł/m-c 60 zł/m-c 120 zł/m-c 100 zł/m-c
– drugie i kolejnego dziecko lub dziecko z KDR: 100 zł/m-c 50 zł/m-c 100 zł/m-c 80 zł/m-c
– dziecko, które nie uczestniczy w cotygodniowych zajęciach a jest członkiem uczestnikiem: 150 zł/rok

Zasady opłacania składek członkowskich – Członka Uczestnika:

  1. Wszystkie płatności wynikające z członkostwa w sekcjach Klubu Sportowego Korona Zakrzewo prosimy dokonywać na konto w:
Banku Spółdzielczym Duszniki Oddział w Skórzewie
Sekcja: Konto: nr:
–       piłka nożna 92 9072 0002 2017 0703 7784 0005
–       koszykówka 11 9072 0002 2017 0703 7784 0008
–       Szachy 65 9072 0002 2017 0703 7784 0006
–       biegowa 38 9072 0002 2017 0703 7784 0007
–       pozostałe 81 9072 0002 2017 0703 7784 0009

 

z dopiskiem w tytule w kolejności:

[nazwa sekcji], [imię nazwisko członka uczestnika], [rok urodzenia członka uczestnika]

Np. Piłka, Jan Kowalski, 2009

 

  1. Składki płatne są do 5 dnia każdego miesiąca.

Składki członkowskie – Członek zwyczajny

  1. Składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia wynosi: 120 zł/rok.
  2. Składki członkowskie – Członka Zwyczajnego należy uiścić do końca stycznia za cały rok z góry.