Opłaty

Opłaty, warunki ubezpieczenia oraz informacje dodatkowe

Obowiązują od 1 lutego 2020 r.

Opłaty roczne i jednorazowe

 • Członek zwyczajny -opłata roczna: 120 zł
 • Dziecko w sekcji szachowej, które nie uczestniczy w cotygodniowych zajęciach szachowych -opłata roczna: 150 zł
 • Członek uczestnik -opłata wpisowa: 50 zł

Opłaty miesięczne

członkowie uczestnicy:

Sekcja piłki nożnej

 • pierwsze dziecko: 120 zł
 • drugie i kolejnego dziecko lub KDR: 100 zł

Sekcja koszykówki

 • grupy odbywające 3 treningi w tygodniu, biorące udział w rozgrywkach ligowych
  • pierwsze dziecko: 120 zł
  • drugie i kolejnego dziecko lub KDR: 100 zł
 • grupy odbywające 2 treningi w tygodniu
  • pierwsze dziecko: 100 zł
  • drugie i kolejnego dziecko lub KDR: 80 zł

Sekcja szachowa

 • pierwsze dziecko: 60 zł
 • drugie i kolejnego dziecko lub KDR: 50 zł

Składki członkowskie obowiązują przez cały rok, także w lipcu i sierpniu!

Ubezpieczenie

Nie uzbierała się wymagana liczba chętnych do ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z tym informujemy, że nie zostaje przedłużona polisa na kolejny rok z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Informacje dotyczące płatności

Prosimy o wpłacanie składek miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca.

Wszystkie płatności wynikające z członkostwa w sekcjach Klubu Sportowego Korona Zakrzewo prosimy dokonywać na konto w Banku Spółdzielczym Duszniki Oddział w Skórzewie: 23 9072 0002 2007 0703 7784 0001

W tytule przelewu proszę umieścić informację o rodzaju opłaty, numer legitymacji członkowskiej oraz imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy.

Zniżki

Klub udziela zniżek na miesięczne opłaty członkowskie posiadaczom Karty Dużej Rodziny (KDR), a także dla drugiego i kolejnego dziecka trenującego w Klubie w wysokości zależnej od sekcji. Wysokość obniżonych składek podano obok.