Opłaty

Składki członkowskie – członek uczestnik

 

Sekcja: Piłki nożnej Szachowa Koszykowa Kulturalno

-Teatralna

Składka wpisowa – ponoszona jednorazowo i wynosi: 80 zł/przystąpienie do Klubu.
Miesięczna Składka członkowska za:
– pierwsze dziecko w Klubie: 160 zł/m-c 80 zł/m-c 180 zł/m-c 130 zł/m-c
– drugie i kolejnego dziecko lub dziecko z KDR: 130 zł/m-c 65 zł/m-c 140 zł/m-c 105 zł/m-c
– dziecko, które nie uczestniczy w cotygodniowych zajęciach a jest członkiem uczestnikiem: 200 zł/rok

Zasady opłacania składek członkowskich – Członka Uczestnika:

  1. Wszystkie płatności wynikające z członkostwa w sekcjach Klubu Sportowego Korona Zakrzewo prosimy dokonywać na konto w:
Banku Spółdzielczym Duszniki Oddział w Skórzewie
Sekcja: Konto: nr:
–       piłka nożna 92 9072 0002 2017 0703 7784 0005
–       koszykówka 11 9072 0002 2017 0703 7784 0008
–       Szachy 65 9072 0002 2017 0703 7784 0006
–       kulturalno-teatralna 81 9072 0002 2017 0703 7784 0009
–       konto główne 23 9072 0002 2007 0703 7784 0001

–        konto obozowe                                  66 9072 0002 2007 0703 7784 0003

 

–        darowizny                                           39 9072 0002 2007 0703 7784 0004

 

W tytule przelewu proszę umieścić informację o rodzaju opłaty oraz imię i nazwisko osoby, której ona dotyczy.

W przypadku darowizny w tytule przelewu prosimy umieścić:

Darowizna na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

  1. Składki płatne są do 5 dnia każdego miesiąca.

Składki członkowskie – Członek zwyczajny

  1. Składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia wynosi: 120 zł/rok.
  2. Składki członkowskie – Członka Zwyczajnego należy uiścić do końca stycznia za cały rok z góry.