KLUB

Opłaty miesięczne -piłkarze

Członek uczestnik (pierwsze dziecko) 100 złotych
Członek uczestnik (ulga wynikająca z drugiego
i kolejnego dziecka oraz KDR)
80 złotych

 

Prosimy o wpłacanie składek miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca

Opłaty miesięczne -szachiści (od 1 września 2018)

Członek uczestnik (pierwsze dziecko) 50 złotych
Członek uczestnik (kolejne dziecko) 40 złotych
Zniżka -pierwsze dziecko członka zwyczajnego -5 złotych

 

Opłaty miesięczne - sekcja koszykówki

1) ROCZNIK 2005/06 - LIGA U13
- 3 treningi w tygodniu (w Dąbrówce), rozgrywki w lidze U13,
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 80ZŁ

2) ROCZNIK 2007/08 - LIGA U11
- 3 treningi w tygodniu (w Skórzewie), rozgrywki w lidze U11,  wysokość składki 70zł

3) ROCZNIK 2009/10
- 2 treningi w tygodniu (w Skórzewie)
- wysokość składki 50zł

4) ROCZNIK 2009/10 - CHŁOPCY
- 1 trening w tygodniu (w Dąbrówce)
- wysokość składki 30zł

5) ROCZNIK 2009/10 - DZIEWCZYNKI
- 1 trening w tygodniu (w Dąbrówce)
- wysokość składki 30zł

Karta Dużej Rodziny, drugie i następne dziecko w Koronie - uprawnia do zniżki 20 %
Dziecko uczestniczące przynajmniej w dwóch sekcjach Korony jest uprawnione do
20% zniżki od niższej składki (np. piłka nożna 100 zł, koszykówka 80 zł, zniżka 16 zł).
Członek uczestnik korzysta z jednej wybranej zniżki, tzn. nie łączymy zniżek.

Prosimy o wpłacanie składek miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca

 

Opłaty roczne

Ubezpieczenie dziecka (nie jest obowiązkowe i nie dotyczy sekcji szachowej.) 50 złotych
Ubezpieczenie obowiązuje od 1 marca do końca lutego przyszłego roku
Członek zwyczajny 60 złotych

 

Prosimy wszystkie płatności wynikające z członkostwa Państwa dzieci w sekcjach Korony Zakrzewo realizować na konto: Banku Spółdzielczego Duszniki Oddział w Skórzewie nr konta 23 9072 0002 2007 0703 7784 0001.

W tytule przelewu proszę umieścić informację o rodzaju opłaty oraz imię i nazwisko osoby, której ona dotyczy.

Dotychczasowy rachunek w BZWBK I O/Suchy Las został zamknięty  31.5.2016. 

 Informacja dotycząca aktualnego ubezpieczenia