KLUB

Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym non profit nastawionym na edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Celem działalności naszego klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji i zdrowego trybu życia.

Chcemy pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszanowanie drugiej osoby.

Zapraszamy chłopców i dziewczęta na treningi.