Zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Pożegnanie Założycieli Klubu

Zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Pożegnanie Założycieli Klubu

W dniu 19 czerwca nastąpiły znaczące zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia. Tomasz Zagórski dotychczasowy członek Zarządu został Prezesem Zarządu. W skład czteroosobowego Zarządu weszli ponadto: dotychczasowy członek Wojciech Olejarczyk oraz nowi członkowie Jan Słowik i Piotr Szymczak. Obecny skład Komisji Rewizyjnej to Paweł Żurek (przewodniczący), Michał Jankowski, Tomasz Morawiec i Leszek Głuszyński.

W listopadzie 2011 roku Stowarzyszenie zakładali ks. Karol Górawski, Jacek Kaczmarek, Mariusz Piasny i Przemysław Paczkowski (pierwszy Zarząd) oraz kilkunastu członków zwyczajnych. Prezesem Zarządu w latach 2016-2018 był Maciej Konopa.

Przez 9 lat zbudowaliśmy organizację, która nie ma swojego odpowiednika w Wielkopolsce i na pewno jest unikatem w całym Kraju. Przez 5 sekcji: Piłka Nożna, Szachy, Piłka Koszykowa, Piłka Siatkowa, Kultura/Teatr przewinęło się ponad 500 dzieci, najstarsi prowadzą już dorosłe życie. Wielosekcyjność jest doceniana przez Samorząd i została zauważona przez media radiowe w zeszłym roku i w latach poprzednich. Baza sportowa w postaci dwóch boisk oraz utrzymywanej salki-naszej siedziby jest naszą dumą. W sferze społeczno-integracyjnej zorganizowaliśmy przez lata dziesiątki imprez o charakterze nie tylko sportowym ale i kulturalnym i charytatywnym.

Jako założyciele Stowarzyszenia życzymy wszystkim korzystającym i zaangażowanym wielu lat udanej zabawy i pracy społecznej, a nowemu Zarządowi wytrwałości w pracy organizacyjnej i odwagi w niesieniu naszego motta wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich poprzez sport.

W imieniu wszystkich założycieli
Przemysław Paczkowski -były Prezes Zarządu
Mariusz Piasny -były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Poniżej prezentujemy zdjęcia z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.