Walne Zebranie.

Walne Zebranie.

Szanowni Państwo,

w dniu 8.06.2018 roku o godzinie 18 w salce przyparafialnej w Zakrzewie odbędzie się
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu
Sportowego Korona Zakrzewo.
Plan zebrania przedstawia się następująco:
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 oraz
sprawozdania finansowe za rok 2017.

2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu i działalności
Stowarzyszenia za rok 2017, oraz z własnej działalności
Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
3. Podjęcie uchwał sprawozdawczych:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok
2017 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017.

4. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia
5.Wybór Komisji Rewizyjnej
6. Wolne wnioski i postulaty członków Zebrania

W przypadku braku możliwości udziału proszę o udzielenie
pełnomocnictwa uprawnionym
do udziału w Walnym Zebraniu

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź