Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu Sportowego Korona Zakrzewo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu Sportowego Korona Zakrzewo

4. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Stowarzyszenia (propozycje zmian pod linkiem)
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków (dotyczy członków Stowarzyszenia, którzy nie biorą czynnego udziału w pracach Klubu lub też złożyli rezygnacje)
6. Wolne wnioski i postulaty członków Zebrania

W przypadku braku możliwości udziału proszę o udzielenie pełnomocnictwa uprawnionym do udziału w Walnym Zebraniu.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź