Obrady i decyzje Walnego Zebrania Członków SKS Korona Zakrzewo

Obrady i decyzje Walnego Zebrania Członków SKS Korona Zakrzewo

 

5) podjęto uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję , w składzie :

– Maciej Konopa – Prezes Zarządu

-Łukasz Berczyński , Andrzej Kryczka , Tomasz Lewandowski , Dariusz Walenczewski – Członkowie Zarządu

6) podjęto uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję, w składzie:

– Przemysław Paczkowski – Przewodniczący Komisji

-Adam Kuc , Mariusz Piasny – Członkowie Komisji

7) powołano na funkcję kapelana Stowarzyszenia księdza Karola Górawskiego

Maciej Konopa w imieniu nowego Zarządu  serdecznie podziękował  p. Prezesowi Przemysławowi Paczkowskiemu oraz członkom Zarządu  p. Mariuszowi Piasnemu oraz ks. Karolowi Górawskiemu za 4 lata wspaniałej, ofiarnej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Współpraca z „ojcami założycielami” naszego Klubu  jednak nie kończy się a zmienia się jedynie jej charakter umocowania prawnego.

Na zakończenie nowy Prezes Zarządu przedstawił swoją wizję rozwoju SKS Korona Zakrzewo na najbliższe lata, która ma opierać się na dwóch filarach stabilizacji : finansowej i organizacyjnej , a pomóc w tym mają mu wybrani nowi Członkowie Zarządu.    

 

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź