Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

23 czerwca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo. Zarząd złożył relację z działalności w minionym roku. Był on udany zarówno pod względem sportowym (czołowe miejsca niemal wszystkich grup ligowych, sukcesy szachistów), jak i organizacyjnym (odbudowa boiska w Zakrzewie, użytkowanie sali w Zakrzewie, pozyskane granty, wzrost liczby uczestników).

Przyjęto również raport Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Przegłosowano przyjęcie raportu Zarządu, absolutorum dla Zarządu oraz absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.

Został przedstawiony nowy członek zarządu -Maciej Konopa, który zastąpił ustępującego Jacka Kaczmarka.

Omówiono stan murawy głównej płyty boiska, która wymaga pilnych prac renowacyjnych. Stowarzyszenie wystąpi z prośbą do wszystkich rodziców i darczyńców o darowizny, które pozwoliłyby na sfinansowanie tych prac.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź