Konkurs -oferta na przeprowadzenia szkolenia i turnieju

Konkurs -oferta na przeprowadzenia szkolenia i turnieju

Przedstawiamy ofertę na przeprowadzenia szkolenia i turnieju w ramach małych projektów, działanie 413 Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju (lata 2007-2013),  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Organizacja półrocznego szkolenia szachowego zakończonego turniejem szachowym w KS Korona Zakrzewo.

Założenia ofert:

 1. Oferent przeprowadzi szkolenie w którym będą uczestniczyć m.in. 20 osób.
 2. Uczestnicy będą szkoleni przez dwóch instruktorów przez 6 miesięcy (26 spotkań po 3 godziny co daje 78 godzin na instruktora , razem 156 godzin szkoleniowych – 20 uczestników co daje w sumie 3 120 godzin nauki gry w szachy).
 3. Oferent przedstawi wycenę godzinową.
 4. Oferent przeprowadzi  turniej szachowym w którym  weźmie udział minimum 50 uczestników (ograniczenia salki szachowej). „. System rozgrywek kołowy lub 7 rund systemem szwajcarskim, czas gry 2 x 15 min. Grupy turniejowe:
  • I – do lat 8 (rocznik 2005 i młodsi),
  • II – od lat 9 – do 18.

Podczas kilkugodzinnego turnieju (ok. 4,5 h) uczestnicy nawiążą poprawne relacji między sobą czyli dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk. Rezultatem turnieju szachowego będzie 225 godzin rywalizacji w duchu „fair play” z poszanowaniem drugiego człowieka.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:
W szkoleniu mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy w wieku 6-18 lat, zamieszkali w gminie Dopiewo w rozumieniu art. 27 Kodeksu Cywilnego.

O przyjęciu decyduje szybkość zgłoszenia się do sekcji szachowej Korony Zakrzewo (instruktorów) i chęć uczestniczenia w zajęciach szachowych. W przypadku większej ilości chętnych podmiot rozważy możliwość zwiększenia grupy do 30 osób.

Prosimy o przesłanie programu, wstępnego harmonogramu z podziałem na godziny i zakresem działań pod tytułem Program nauki gry w szachy Korona Zakrzewo 2013.

Kryteria wyłonienia instruktorów szachowych realizujących projekt szkolenia :

 • obywatele Polski  posiadające minimum II kategorię szachową Polskiego Związku Szachowego i ranking FIDE powyżej 1850 pkt.,
 • osoby, które od minimum 2 lat prowadza zajęcia szachowe w strukturach edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • pierwszeństwo zatrudnienia będą mieli obywatele Polscy zamieszkali w gminie Dopiewo w rozumieniu art. 27 Kodeksu Cywilnego.

Zasady uczestnictwa w turnieju:

W turnieju mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy w wieku 6-18 lat, przede wszystkim zamieszkali w gminie Dopiewo w rozumieniu art. 27 Kodeksu Cywilnego.

System rozgrywek i czas gry :

Grupy turniejowe

 • I – od lat 9 – do 18,  7 rund systemem szwajcarskim                   
 • II – do lat 8 (rocznik 2005 i młodsi) , 7 rund systemem szwajcarskim

Czas gry 2 x 15 min

Zawody zostaną przeprowadzone przez sędziów szachowych (głównego i asystenta sędziego).

Zadania sędziego głównego:

 1. wprowadzenie do komputera wszystkich danych,
 2. wprowadzania wszystkich zmian w komputerze po każdej rundzie.
 3. podejmowanie ostatecznych decyzji sędziowskich.

 

Zadania sędziego asystenta:

 1. prowadzenie zapisu uczestników do turnieju,
 2. ustawianie zegarów, przynoszenie zapisów partii,
 3. dbanie o spokój na sali, zapisywanie wyników partii na kartce i dostarczenie ich do sędziego głównego, który wprowadza je do komputera,
 4. rozstrzyganie konfliktów między grającymi.

Oferta opublikowana na stronie internetowej www.korona-zakrzewo.pl.

Prosimy o składanie ofert do 15 kwietnia 2013 do 12.00.

Do 26 kwietnia nastąpi podpisanie umowy z wybranym oferentem.

Z poważaniem

Przemysław Paczkowski
Prezes Zarządu

Mariusz Piasny
Członek  Zarządu

Stowarzyszenie Klub Sportowy
Korona Zakrzewo
ul. Długa 131
62-070 Zakrzewo

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź