PIŁKA NOŻNA

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISY NNW TU CONCORDIA - GRUPY SPORTOWEJ STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY KORONA ZAKRZEWO SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ I KOSZYKÓWKI

NAZWA KLAUZULI

Suma ubezpieczenia w zł

Śmierć w wyniku NW

8000 zł

Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru

8000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

8000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW wariant pełen

1000 zł

Koszty leczenia

3000 zł

Skrócona instrukcja postepowania przy zgłaszaniu szkody

 W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem proszę o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularzy ON-LINE zamieszczonych na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl
- Zgłoszenie szkody,
- Świadczenie z tytułu NNW,
- Proszę wybrać firmę, z której Poszkodowany ubiega się o zwrot świadczenia tj. Concordia Polska TUW.

 

nr polisy sekcji piłkarskiej i koszykarskiej  35880610

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - ZAŁĄCZNIKI

System szkolenia Korony

kolaz szkolenie

FaniMani.pl

Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do subskrypcji naszego biuletynu.
Najpilniejsze informacje od trenerów dotyczące wybranych grup, komunikaty zarządu oraz wiadomości o nadchodzących wydarzeniach klubowych -na Twój adres e-mail.